Prijava radova

 • Konferencija YU INFO 2018 i međunarodna konferencija ICIST 2018 pozivaju IT stručnjake i akademsko okruženje da podnesu stručne i naučne radove sa originalnim praktičnim ili teorijskim rezultatima istraživanja, od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad, kao i radove koji sadrže primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rešenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rešenja na novi način i slično. Radovi za YU INFO konferenciju se podnose na srpskom ili engleskom jeziku, a za konferenciju ICIST 2018 isključivo na engleskom jeziku.

  Za YU INFO 2018 i ICIST 2018 se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati naučne, stručne ili primenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smeju povrediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova. Učesnici mogu ponuditi prikaze rezultata drugih autora i institucija, odnosno učešća u istraživanju, kao i pregledne radove iz pojedinih oblasti.
  Kao autor-koautor originalnog rada svaki učesnik može biti zastupljen najviše dva puta. Radove treba po pravilu napisati i referisati na engleskom ili na srpskom jeziku. Na recenziju se primaju isključivo radovi koji su prispeli na vreme, i koji su pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore. Uputstvo za autore se može preuzeti ovde​ .

  Da bi rad bio prihvaćen za izlaganje na konferenciji i štampan u zborniku radova potrebno je da je prihvaćen od programskog odbora i da je za njega uplaćena kotizacija najkasnije do 24. februara 2018. godine.


  Programske oblasti u okviru koji autori mogu slati radove su:

  · e-Društvo
  · Digitalni marketing
  · Informacioni sistemi
  · Razvoj softvera i alati
  · Veštačka inteligencija i računarska simulacija
  · Zaštita i sigurnost podataka
  · Računarske mreže i telekomunikacije
  · Računarski hardver i sistemi
  · Pravni aspekti i privatnost podataka
  · Računarske primene

  Radove pripremljene po uputstvu za pisanje radova za YU INFO 2018 možete podneti na sledećem linku: link